FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७७/७८

कोभिड -१९ संक्रमण जोखिम न्यूनीकरण गर्न जारी गरिएको सम्बन्धि सूचना ।।।

सुचना ( स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धि) सुचना ।।।।

विष्णुपुरमा धान प्रशोधन उधोग स्थापन आयोजना सम्बन्धि सुचाना ।।।।।।।।

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयपत्रको सुचना ।।।।।

Pages