FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
यस बिष्णुपुर गाउँपालिकाको गा.पा. स्तरीय योजनाको प्रगति विवरण आ.व.२०७५/२०७५ ७५/७६ मंसिर व्यय 12/16/2019 - 14:58 PDF icon New Microsoft Office Excel Worksheet१.pdf
यस बिष्णुपुर गाउँपालिकाको वडागत व्यय २०७५/२०७६ को विवरण । ७५/७६ मंसिर व्यय 12/16/2019 - 14:54 PDF icon वडागत योजना ०७५।०७६ १.pdf
यस बिष्णुपुर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/२०७६ को आयको विवरण । ७५/७६ मंसिर आय 12/16/2019 - 14:52 PDF icon गा.पा.को आय१.pdf
विष्णुपुर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को व्ययको विवरण । ७५/७६ मंसिर व्यय 12/17/2018 - 13:45 PDF icon विष्णुपुर गाउँपालिकाको वव्य फाइनल हालको खर्च समेतको विवरण 75-76 -.pdf
विष्णुपुर गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को आयको विवरण । ७५/७६ मंसिर आय 12/17/2018 - 13:42 PDF icon विष्णुपुर गाउँपालिकाको आय विवरण 75-76 -.pdf