FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date

बिष्णुपुर गा पा.को आठौ गाउँ सभाको नीति , कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुतिकरण समारोहको केही दृश्यहरु .........

Sunday, June 26, 2022 - 11:40

कार्यालयको कामकाज ठप्प / बन्द रहने सम्बन्धि सूचना ।।।।

Thursday, June 23, 2022 - 17:58

आठौ गाउँसभामा उपस्थिति सम्बन्धमा ।।।।।

Tuesday, June 21, 2022 - 19:01

निर्माण कार्य रोक्का राख्ने सम्बन्धि सुचना (सम्बन्धित सम्पूर्ण उ. तथा निर्माण स.व्यवसायीहरुलाई, विष्णुपुर गाँउपालिका ।।

Monday, June 13, 2022 - 15:53

प्राथमिकताको आधारमा योजनाहरु छनौट गरि पठाइदिनु हुने वारे श्री सवै वडाहरु,विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।।

Saturday, June 11, 2022 - 16:27

यस विष्णुपुर गाउँपालिकामा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको पदभार तथा सपथ ग्रहण कार्यक्रम सम्पन्न भएका केहि झलकहरु ।।।।।।

Monday, May 23, 2022 - 19:52

कार्यालयको कामकाज ठप्प - बन्द रहने सम्बन्धी सुचना ।।।

Sunday, May 8, 2022 - 16:53

शैक्षिक सत्र २०७९ को विधार्थी भर्ना कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।।

Monday, April 11, 2022 - 11:28

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।।।।

Wednesday, April 6, 2022 - 14:09

सुचना ( स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धि) सुचना ।।।।

Friday, February 4, 2022 - 19:02