FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date

Notice For The Letter Of Intent

Sunday, March 26, 2023 - 10:35

विधुतीय खरिद प्रणालीमा बोलपत्रको म्याद थप सम्बन्धि सूचना ।।।

Thursday, March 16, 2023 - 19:29

Notice to Open Financial Bid

Friday, March 3, 2023 - 17:20

न्युन्तम रोजगारीमा संलगन हुनका लागि निवेदन दिने वारेको सुचना ।।।

Wednesday, February 22, 2023 - 12:19

प्रेस विज्ञप्ति

Thursday, February 16, 2023 - 18:40

सुचना ।। सुचना ।। सुचना ।।

Tuesday, January 31, 2023 - 12:21

आ.व.२०७९/०८० को श्रावण देखी पौष मसान्त सम्मको स्वतःप्रकाशित सुचना र प्रगतिको विवरण ।।।

Sunday, January 29, 2023 - 14:36

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धमा ।।।

Tuesday, January 24, 2023 - 15:40

वैदिशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरी बसेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सुचना ।।।

Friday, January 20, 2023 - 11:42

सटर ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि सुचना ।।।।

Monday, January 16, 2023 - 19:02