FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date

भ्याक्सिनेटर नियुक्तिका लागि दरखास्त पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।।।।

Tuesday, October 3, 2023 - 11:24

कक्षा ११ र १२ को विधार्थी विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ( श्री सम्पूर्ण माध्यमिक विद्यालयहरु कक्षा ११ र १२ संचालित), विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।।

Monday, October 2, 2023 - 12:26

दिवा खाजाको प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Friday, September 29, 2023 - 13:53

सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि शनिवार तथा सार्वजानिक विदाको दिनमा समेत राष्ट्रिय परिचय पत्रको कार्य संचालन रहने सम्बन्धि सुचना ।।।

Friday, September 29, 2023 - 13:06

मुलुकी-देवानी-संहिता-सम्बन्धी-विभिन्न-व्यवस्था

Monday, September 25, 2023 - 12:51

मुलुकी-देवानी-संहिताको-दुष्कृति-सम्बन्धी-व्यवस्था

Monday, September 25, 2023 - 12:49

मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-२

Monday, September 25, 2023 - 12:48

मुलुकी-देवानी-संहिताको-घर-बहाल-सम्बन्धी-व्यवस्था-१

Monday, September 25, 2023 - 12:47

मुलुकी-देवानी-संहिताको-अंशवण्डा-सम्बन्धी-व्यवस्था

Monday, September 25, 2023 - 12:46

मुलुकी-देवानी-संहिताको-संरक्षक-र-माथवर-सम्बन्धी-व्यवस्था

Monday, September 25, 2023 - 12:46