FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

Post date

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धि सुचना ।।।

Tuesday, February 13, 2024 - 11:18

यस विष्णुपुर गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत श्री अशोक कुमार सिंह सर मिति २०८०/१०/२३ गते हाजिर भई कार्यभार सम्हाल्नु भएकोमा विष्णुपुर गाउँपालिकामा हार्दिक बधाई तथा स्वागत गर्दछौ !!

Tuesday, February 6, 2024 - 15:02

स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कण सम्बन्धि सुचना

Thursday, January 18, 2024 - 14:38

जाडो विदा सम्बन्धमा, श्री सम्पूर्ण विद्यालयहरु,विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।

Wednesday, January 10, 2024 - 13:29

सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि सुचना ।।।

Wednesday, January 10, 2024 - 11:46

राजश्व दर संसोधन गरिएको सम्बन्धमा ,श्री सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।।।

Friday, January 5, 2024 - 12:06

विष्णुपुर गाउँसभाको ९ औं अधिवेशन आ.व.२०८०/०८१ को बार्षिक निति,कार्यक्रम तथा बजेट बुक

Thursday, January 4, 2024 - 11:49

विद्यालय संचालन/कक्षा थप अनुमति सम्बन्धमा, श्री सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।।।

Thursday, December 28, 2023 - 17:25

IEMIS विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सुचना श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै,विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।।

Wednesday, December 27, 2023 - 20:44

लोक सेवा आयोग बाट बैकल्पिक वा अस्थायी योग्यतक्रममा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरु मध्येबाट सेवा करारमा इन्जिनियर नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।।।

Wednesday, December 27, 2023 - 13:35