FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

कार्यालयको कामकाज ठप्प - बन्द रहने सम्बन्धी सुचना ।।।

शैक्षिक सत्र २०७९ को विधार्थी भर्ना कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा ।।

व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सुचना ।।।।

सुचना ( स्थानीय तहको संस्थागत क्षमताको स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धि) सुचना ।।।।

Pages