FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

८ औ गाउँ सभाबाट पारित आ.व. २०७९-०८० को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिकीकरण कार्यक्रम मिति २०७९/०६/१२ गते ।।।।

८ औ गाउँसभा आ.व.२०७९-०८० को बार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बुक ।।।।

दस्तावेज: 

आ.व.२०७९/०८० को वार्षिक निति, कार्यक्रम तथा बजेट माथि छलफल गर्न विष्णुपुर गाउँपालिका, सिरहाको ८ औं गाउँसभा दोस्रो बैठक मिति २०७९/०६/०८ गते सर्वसहमतीबाट सफलताका साथ सम्पन्न भयो ।।।।

सम्बन्धित सबैमा राष्ट्रिय परिचय-पत्र सम्बन्धि जानकारीको लागि सुचना ।।।।

Pages