FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

डेस्कटप माँउ गर्न प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धमा , श्री सामुदायिक विद्यालयहरु (कक्षा ५ सम्म संचालित) स‍बै,विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।।

नपुग निःशूल्क पाठ्यपुस्तक अनुदान माँग गर्ने सम्बन्धमा , श्री सामुदायिक विद्यालयहरु स‍बै,विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।।

विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहाको खानेपानी,सरसफाई तथा स्वच्छता (खास्वत) योजाना २०२४-२०३४ सम्म

दस्तावेज: 

कक्षा ८ को ग्रेडसिट प्रमाणित गराउने सम्बन्धमा, श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु (कक्षा-८ संचालित ) सबै,विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।

Pages