FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

८०/८१

Sutra Software संचालनको जानकारी सम्बन्धमा, श्री वडा कार्यालय सबै,विष्णुपुर गाँउपालिका,सिरहा ।

सूचना ।। सूचना ।। सूचना ।। सम्बन्धित सबैमा जानकरीको लागि सूचना ।।।

भुक्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा ,श्री वडा कार्यालयहरु सबै,विष्णुपुर गा.पा., श्री विशयगत शाखाहरु सबै, श्री सम्बन्धित निर्माण व्यवसाय तथा उपभोक्ता समितिहरु सबै,श्री सरोकारबाला निकाय,संघ संस्था व्यक्ति आदि सबैमा जानकारी को लागि ।।

सामाजिक सुरक्षा परिचय-पत्र नविकरण गर्ने सम्बन्धि सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि सूचना ।।।।।

Pages