FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

मतदाता नामावली अद्यावधिक (दावी विरोध समेत ) कार्यक्रम, २०७९ देहायका क्रियाकलाप सहित संचालन हुने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष:

पदाधिकारी