FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

७८/७९

बिष्णुपुर गा पा.को आठौ गाउँ सभाको नीति , कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुतिकरण समारोहको केही दृश्यहरु .........

कार्यालयको कामकाज ठप्प / बन्द रहने सम्बन्धि सूचना ।।।।

आठौ गाउँसभामा उपस्थिति सम्बन्धमा ।।।।।

निर्माण कार्य रोक्का राख्ने सम्बन्धि सुचना (सम्बन्धित सम्पूर्ण उ. तथा निर्माण स.व्यवसायीहरुलाई, विष्णुपुर गाँउपालिका ।।

Pages