FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी बोलपत्र दर्ता सम्बन्धि सुचना ।।

शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान गरिएको सम्बन्धी सुचना , मितिः २०७६/११/०७ गते ।

दस्तावेज: 

सुचना ।। सुचना ।। सुचना ।। लक्षित कार्यक्रमहरु वारे सुचना ।।मिति २०७६/१०/२२ गते ।

पोखरी तथा हाटबजार ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धी सुचना , दोस्रो पटक प्रकाशित मितिः २०७६/१०/०९ गते

Pages