FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिलबन्दी दरभाउपत्र आहवान सम्बन्धी सुचना , मितिः २०७५/११/१५ गते ।

हाटबजारको शिलबन्दि दरभागपत्र आहवान सम्बन्धि सुचना , मितिः २०७५/११/१४।

विष्णुपुर गाउँपालिकाको पोखरी ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धि सुचना , मितिः २०७५-०७-०८ गते ।

दस्तावेज: 

विष्णुपुर गाउँपालिकाको पोखरी ठेक्का बन्दोवस्त सम्बन्धि सुचना ।

दस्तावेज: 

Pages