FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

लोक सेवा आयोग बाट बैकल्पिक वा अस्थायी योग्यतक्रममा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरु मध्येबाट सेवा करारमा इन्जिनियर नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।।।

आर्थिक वर्ष:

पदाधिकारी

कर्मचारी