FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

सम्बन्धित सबैमा जानकारीको लागि सुचना ।।।

राजश्व दर संसोधन गरिएको सम्बन्धमा ,श्री सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।।।

विष्णुपुर गाउँसभाको ९ औं अधिवेशन आ.व.२०८०/०८१ को बार्षिक निति,कार्यक्रम तथा बजेट बुक

विद्यालय संचालन/कक्षा थप अनुमति सम्बन्धमा, श्री सम्पूर्ण सरोकारवालाहरु विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।।।

Pages