FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

लोक सेवा आयोग बाट बैकल्पिक वा अस्थायी योग्यतक्रममा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरु मध्येबाट सेवा करारमा इन्जिनियर नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।।।

योजना तथा कार्यक्रम संचालन सम्बन्धमा, श्री वडा कार्यालय सबै,विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।।।

सिंचाई व्यवस्थापन प्रवर्द्धन सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत स्यालो ट्युबेल/पम्पसेट/मोटर जडानका लागि प्रस्ताव अहवानको सुचना ।।।

खामबन्दी प्रस्ताव आवह्यान सम्बन्धि सुचना ।।।

Pages