FAQs Complain Problems

सुचना तथा समाचार

सूचना तथा समाचार

IEMIS विवरण अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सुचना श्री सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरु सबै,विष्णुपुर गाउँपालिका,सिरहा ।।।

लोक सेवा आयोग बाट बैकल्पिक वा अस्थायी योग्यतक्रममा सिफारिस भएका उम्मेदवारहरु मध्येबाट सेवा करारमा इन्जिनियर नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि सुचना ।।।

निशुल्क लोक सेवा तथा शिक्षक सेवा तयारी कक्षाको लागि नाम दर्ता गराउने वारेको सुचना ।।।

लोकसेवा तथा शिक्षक सेवा तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धि प्रस्ताव आहवानको सुचना ।।।

Pages